SEK 214,00
per stk.

Mycket avancerad SHARP-miniräknare, enkel att använda tack vare SHARPs unika WriteView Technology, 4-line display och Multi-Line Playback. Köp denna miniräknare för användning inom allmän matematik, biologi, kemi etc.

stk.

Avancerad miniräknare i hög kvalitet

EL-W531TH utför över 422 avancerade vetenskapliga funktioner och använder WriteView Technology, 4-line display och Multi-Line Playback för att göra vetenskapliga ekvationer enklare att lösa.

Miniräknaren är idealisk för dem som studerar allmän matematik, algebra, geometri, trigonometri, statistik, biologi, kemi och allmänvetenskap.

Plastskydd medföljer gratis, skyddar mot repor.

Egenskaper

Grundläggande egenskaper
DisplayDot Matrix
Antal siffror på skärmen16
StrömkällaBatteri
BatteritypAAA x1
Automatiskt vilolägeja
KnapparPlast
Skyddande fodralja
Storlek166 x 80 x 15 mm
Vikt108 g
Matematiska funktioner
Indbyggda funktioner422
InmatningssystemAlgebraisk (D.A.L.)
1/x, x², kvadratroten, %ja
Pi-knapja
GCD, LCMja
Kvotent och återstående beräkningja
Fraktionerja
Funktionstabellnej
Ekvationslösning (Newton)nej
System med linjära ekvationernej
Matris- och vektorberäkningarnej
Numerisk derivat och integralnej
Beräkning av komplexa talnej
Övningsfunktion (DRILL)ja
Minne
Multi-Line Playbackja
Last Answer Recall (ANS)ja
Minnesvariabler9
Notation och decimaler
FSE-visning (SCI, FIX, ENG)ja
3-siffers skiljeteckenja
Statistik
Statistik med 1 variabelja
Statistik med 2 variablerja
Regressionsberäkningar7
Medel- och standardavvikelseja
nCr, nPr, n!ja
Slumpmässiga talja
Trigonometriska funktioner
Deg, Rad, Gradja
Sin, Cos, Tan och motsatta talja
Hyperboliska funktionerja
Sexagesimal- och decimal omvandlingja
Omvandling av rektangulära och polära koordinaterja
Talsystem
Bin, Pen, Oct, Hex, Decja
Logisk funktion (AND, OR, NOT, NEG, XOR)ja
Vetenskapliga funktioner
Metriska omvandlingarnej
Fysiska konstanternej
Läs mer