Skolavtal & Storköp

Skolavtal

Med ett avtal för hela skolan finns det möjlighet till bästa möjliga rabatt på matematisk utrustning och Nspire programvara.

Nspire programvara

Med ett skolavtal får skolan en licens där alla elever kan använda Nspire CAS Elevprogramvara. Avtalet löper för ett år i taget och priset kan anpassas, då t ex studenter efter B-nivå inte använder programvaran lika ofta.

Skoladministrerad licens

Med skoladministrerad licens erbjuds åtkomst till programvaran på flera datorer.

Läs mer om skoladministrerad licens här.

Miniräknare och grafräknare

Rabatt på räknare kan förhandlas på ordrar upp till 500 st. Detta gäller för alla modeller.

Läs mer om storköp av miniräknare här.

Kontakta oss

Vänligen ange följande:

  • Skolans totala elevantal eller gruppstorlek.
  • Totalt antal elever på skolan per årgång.

Vänligen kontakta oss på:

foretag@studyshop.se