I lager - skickas före kl 14

Texas Instruments

TI-30X Pro MultiView Funktionsräknare

TI-30X Pro MultiView Funktionsräknare
SEK 357,00
SEK 236,00 per st.

Köp TI-30X Pro MultiView som är en kombination av funktionsräknarna TI-30 XB MV och TI-30 XS MV. Även den med en fyrradig display och som uteslutande drivs av solceller.

st.

Med solceller och avancerade funktioner.

Kallas även för "den moderna TI-36".

Du kan navigera upp och ner bland tidigare inmatningar och resultat, med hjälp av det rullbara fönstret.

Du kan enkelt gå tillbaka och hämta tidigare resultat och fortsätta kalkylera, kontrollera eller korrigera dem.

Funktionsräknaren stödjer även ekvationslösning och exakta beräkningar, vilket gör att den kan användas av alla, från gymnasie- till ingenjörsnivå.

TI 30X Pro MultiView ger en avancerad matematisk funktionalitet utan att vara en stor grafräknare. Perfekt för dig som redan använder PC för att göra stora grafiska beräkningar.

 • Innehåller alla funktioner från TI-36 och mer.
 • Vetenskapliga konstanter och enhetsomräkningar.
 • Matematiknotation precis som i läroböckerna.
 • Pil upp och ned i uträkningar och resultat.
 • Komplexa tal.
 • Enkel menystruktur för tillgång till olika kommandon.
 • Växlingstangent för omvandling av bråk och decimaltal.
 • Booleska beräkningar.
 • Ekvationslösning  för polynom, ekvationssystem och generella ekvationer.
 • Exakt aritmetik med π og √.
 • Numeriska "solvers" 
 • Matriser och vektoraritmetik.
 • Numerisk differentiering och integralberäkning.
Läs mer