SEK 318,00
SEK 210,00 per st.

Köp Texas TI 30XS MultiView här. En kraftfull funktionsräknare som kombinerar de kända funktionerna från den klassiska TI 30 med en fyrradig display. Drivs av solceller.

st.

Med solceller och avancerade funktioner.

TI 30XS

Texas TI 30XS MultiView är en funktionsräknare som kombinerar de kända funktionerna från den klassiska TI 30 med en förbättrad display och ännu fler avancerade funktioner.

Denna funktionsräknare har många viktiga egenskaper som kan användas inom naturvetenskaplig forskning. Dessutom har den, vad Texas Instruments kallar för en "MultiView"-display, vilket innebär att formler visas precis som i läroböckerna.

Texas TI 30 drivs med hjälp av solcells-teknologi, vilket gör att byte av batterier inte är nödvändigt.

Rabatt vid storköp av TI30XS

Vi erbjuder mängdrabatt (studierabatt) på denna funktionsräknare - pris och antal kan ses ovan.

Storköp kan användas av alla, men är särskilt till för:

 • Offentliga institutioner
 • Utbildningscenter
 • Gymnasier
 • Högskolor
 • Universitet
 • Universitetsbokhandel eller teknisk bokhandel
 • Grundskolor och privata skolor

Texas TI 30 funktioner

Här är ett urval av TI30XS funktioner:

 • Ny 10+2-siffrig display.
 • Tvåradig display för uppgifter i översta raden och resultat i den nedersta.
 • Lägger ihop, drar av, multiplicerar och dividerar.
 • Omvandlar:
  • Bråk/decimaler.
  • Grader/radianer.
  • m.m.
 • Räknar med en- och tvåvariabelsstatistik.
Läs mer